امیدوارم با کمک فکری دوستانی چون شما کشورمون از هر …

Comment on 5 ویژگی یک استارتاپ خوب ایرانی +ویدیو by تهران.

امیدوارم با کمک فکری دوستانی چون شما کشورمون از هر نظر به رشد و بالندگی برسه

تهران Also Commented

۵ ویژگی یک استارتاپ خوب ایرانی +ویدیو
چطور میشه اعتماد به نفس رو تقویت کرد تا بدون ترس از شکست یه کار رو شروع کرد؟؟؟


3+