موضوع خیلی عالی بود امیدوارم که همگی عمل کنیم من که از …

Comment on تلگراملا چیست؟! by حدیث.

موضوع خیلی عالی بود
امیدوارم که همگی عمل کنیم
من که از این هشتگ استفاده می کنم از این به بعد

3+