یه آموزش پروژه محور تو متلب میتونید بزارید تا بهتر …

Comment on سمینار مقدمه ای بر شبکه عصبی مصنوعی by بازسازی خانه.

یه آموزش پروژه محور تو متلب میتونید بزارید تا بهتر یاد بگیریم؟

تشکر

3+