امیدوارم مقالتونو توی کنفرانس الکترونیک کامپیوتر امسال توی دانشگاه امیر …

Comment on سمینار مقدمه ای بر شبکه عصبی مصنوعی by خرید خودرو.

امیدوارم مقالتونو توی کنفرانس الکترونیک کامپیوتر امسال توی دانشگاه امیر کبیر ببینم 🙂

موفق و سربلند باشید

3+