واقعا خنده داره ولی خدا نکنه که گرفتارش بشی چون …

Comment on وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنیم! by پشم سنگ.

واقعا خنده داره ولی خدا نکنه که گرفتارش بشی چون اونوقته که چنان گریت بگیره که مثالشو تا به حال ندیده باشی

ممنون

Recent Comments by پشم سنگ

Gamification یا بازیکاری چیست؟
خیلی جالب بود

اصلا چنین چیزی رو نشنیده بودم

ممنون


3+