نیکی هنری نیست به امید تلافی..

نیکی هنری نیست به امید تلافی..

niki, faghr_ www.pooriahaddad.com

دوست ندارم اسمش رو ببرم، اما به دوست داشتن من نیست!

من حتی دوست ندارم هیچ کجا و هیچ وقت ببینمش..اما همیشه هست!

فقر رو میگم… نمیشه جامعه ای پیدا کرد که ازش خالی باشه. کم و زیاد داره، ولی موضوع هست و نیستش قابل بحث نیست.

اما این قضیه وقتی خیلی ناراحت کننده تر میشه، که ببینی شخصی که فقیر هست، یک پیرمرد محاسن سفید یا پیرزن عصا به دست هست. راستش همیشه عذاب آوره، اما توی این موارد خاص فکرت میره به این سمت که این بنده ی خدا الان وقت استراحتش بوده و قرار بوده که از حاصل یه عمر، تو این چند صباح پیری مستفیض بشه..نمیخوام موضوع رو تراژدی کنم، چون این موضوع توی ذات خودش تراژدی هست، اما دوست دارم حواسمون رو جمع کنیم که اگر امروز یه امکاناتی داریم، نباید باعث بشه که فراموشی بگیریم!

فراموشی بگیریم و یادمون بره که ما هم ممکن بود الان جای اون بودیم…و بذاریم کنار این قید و بندهای متظاهرانه رو. اگر دستت میرسه، چرخت میچرخه، اموراتت میگذره، به شکرانه ی همشون، دست یکی دیگه رو بگیر. شیرینی این معامله رو از دست نده. تو داری به خدا قرض میدی، به خوش حساب بودن خدا شک نکن…!

اگر امکاناتش رو داری و هنوز دِلِش رو نداری، ماه رمضان فرصت خوبیه واسه بدست آوردنش (یا هر وقت دیگه ای که تو این مطلب رو خوندی و هنوز خورشید از شرق طلوع می کرد!).

نیکی هنری نیست به امید تلافی…

احسان به کسی کن که به کار تو نیاید…

0

6 دیدگاه

 1. سلام.
  خیلی خوشحالم که این مطالب عالی رو از شما میبینم و خیلی خوشحالتر هستم از اینکه شما خودتون الگوی عمل به این موارد هستین!
  تو زمونه ای که مدرک، برای خیلیا غرور میاره و علم و دانش وسیله ای میشه فقط برای به دست اوردن منافع مادی،
  یه نفر واقعا بی نظیر تمام علم و دانشش رو که سالها به خاطر به دست اوردنش تلاش کرده، هزینه های دانشگاه، خوابگاه و دوری از خانواده و …
  هیچ کدومش مانع معامله شیرین با خدا نمیشه!
  هرچی به دست اوردین خالصانه در اختیار بقیه بدون کمترین چشمداشت مادی قرار میدین.

  و طبق آیه ۹۲ سوره آل عمران، وقتی به نیکی میرسیم که از اون چیزی که دوست داریم ببخشیم.
  خب شما تمام سختیها رو پذیرفتین و از داشته های مادی و ظاهری که به خاطر علمتون میتونستین بهش برسین گذشتین تا جزو ابرار باشین!
  خیلی بی نظیر هستین و واقعا نمیدونم چطوری بنویسم و بیان کنم!
  نمیدونم در مقابل این همه خوبی چی بگم و چطوری قدردانی کنم ازتون!

  0
  View Comment
  1. سلام
   ممنون از شما بابت تعاریفتون و البته که من شایسته ی این تعاریف نیستم و این لُطف شماست که باعث میشه این صحبت ها رو داشته باشید.
   امیدوارم روزی برسه که فقر و تهی دستی توی این سطح، از جامعه رفته باشه.

   0
   View Comment
 2. SUPER LIKE

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶……..
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶……
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶……….
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶……..
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶….
  ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶…
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶….
  ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶…..
  ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶….
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶…..
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….

  0
  View Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *