سلااام … موفق باشید در همه ی زمینه ها …

Comment on پاسخگویی به مشکلات کامپیوتری by مهدیه.

سلااام …
موفق باشید در همه ی زمینه ها

3+