سلام آقای حداد مرسی از جوابتون راستش مطمئن نیستم که هنوز از …

Comment on پاسخگویی به مشکلات کامپیوتری by Yasi.

سلام آقای حداد
مرسی از جوابتون
راستش مطمئن نیستم که هنوز از اون اکانت استفاده میکنه یا نه
ما تا یه ماه پیش باهم در ارتباط بودیم، اما یهویی این اتفاق افتاد. من بعید میدونم که بدون اینکه اطلاعی به من بدن اکانتشونو حذف کرده باشن
من spam رو هم چک کردم اما اونجام متاسفانه ایمیلی نبود. نمیدونم چه اتفاقی افتاده!
فکر میکنین راه دیگه ای برای پیدا کردنشون هست؟

Recent Comments by Yasi

کلام نُخست
سلام آقای حداد
مرسی از جوابتون
راستش مطمئن نیستم که هنوز از اون اکانت استفاده میکنه یا نه
ما تا یه ماه پیش باهم در ارتباط بودیم، اما یهویی این اتفاق افتاد. من بعید میدونم که بدون اینکه اطلاعی به من بدن اکانتشونو حذف کرده باشن
من spam رو هم چک کردم اما اونجام متاسفانه ایمیلی نبود. نمیدونم چه اتفاقی افتاده!
فکر میکنین راه دیگه ای برای پیدا کردنشون هست؟


3+