پوریا جان تبریک…من هم همین ایده رو داشتم که تویه …

Comment on چگونه در استارتاپ ویکند ایده مطرح کنیم؟ + ویدیو ارائه by محمد.

پوریا جان تبریک…من هم همین ایده رو داشتم که تویه اینترنت شمارو پیدا کردم و دیدم اجراییش کردید..

3+