سلام ممنون عالی بود منم ب این چیزا پی بردمو …

Comment on 21 کاری که در جوانی نباید از دست بدهید! by Pezhman.

سلام ممنون عالی بود
منم ب این چیزا پی بردمو رفتم زبان انگلیش و کامپیوتر یاد بگیرم

3+