البته ببخشین عکسی که گذاشتم فک کردم برای کادر کنار …

Comment on 21 کاری که در جوانی نباید از دست بدهید! by Aℓi Eѕкαn∂αri.

البته ببخشین عکسی که گذاشتم فک کردم برای کادر کنار عکس هس.مطالبتون بسیار زیبا بود

Aℓi Eѕкαn∂αri Also Commented

3+