شاید باور تان نشه. ولی من همه این کار ها …

Comment on 21 کاری که در جوانی نباید از دست بدهید! by رامین رامش حسینی.

شاید باور تان نشه. ولی من همه این کار ها رو انجام دادم. یا تقریبان بگم ۹۹ درصد.
اما باز هم راضی نیستم. هنوزم فکر میکنم خیلی کار ها بوده که از دستم رفته و انجامش ندادم

۲۷ سالمه

3+