من واسه جوانی خودم نقشه ها دارم اول از همه پیدا …

Comment on 21 کاری که در جوانی نباید از دست بدهید! by محمدددد.

من واسه جوانی خودم نقشه ها دارم
اول از همه پیدا کردن یک همدم شیرین
دوم پیدا کردن یک شغل مناسب
سوم تاسیس چند شرکت
و چهارم افزایش درامد روزانه

3+