برنامه نویسی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده که همه یکیشو یاد …

Comment on 21 کاری که در جوانی نباید از دست بدهید! by Ali.

برنامه نویسی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده که همه یکیشو یاد بگیرن فعلا بهتره بزاریم همون مهندسین و خوره های کامپیوتر انجام بدن 🙂

3+