دروس دانشگاهی

ورونوی دیاگرام – Voronoi Diagram

ورونوی دیاگرام – Voronoi Diagram

فرض کنید شما مسئول تبلیغات یک فروشگاه زنجیره ای در سطح کشور هستید، و می خواهید تبلیغات مربوط به هر شعبه ی فروشگاه را به افرادی نمایش دهید که کمترین فاصله را با آن شعبه دارند. و یا اینکه شما مدیر یک شرکت پاسخگویی به مشکلات کامپیوتری هستید و می خواهید برای هر شعبه از شرکت، حوزه ی پاسخگویی مشخص شود تا مشتریان شما برای رفع مشکل به نزدیکترین شعبه مراجعه کنند. در اینصورت استفاده از ورونوی دیاگرام – Voronoi Diagram همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید!