بازیکاری

Gamification یا بازیکاری چیست؟

Gamification یا بازیکاری چیست؟

  این شبیه به جادو بود اگر ما می تونستیم انجام کارهایی رو که افراد به اونها علاقه ای ندارن، نه تنها براشون لذت بخش کنیم، بلکه کاری کنیم که عاشق انجامش بشن! اگر می تونستیم افراد رو ترغیب به انجام کاری کنیم که مفید هست، اما اون فرد علاقه ای به انجامش نداره یک […]