سلام پوریا حداد عزیز ازت ممنونم که برای گسترش و …

Comment on Gamification یا بازیکاری چیست؟ by کورش جمشیدی.

سلام

پوریا حداد عزیز ازت ممنونم که برای گسترش و اشاعه ی بازیکاری این مطلب رو نوشتی فقط یک نکته قابل ذکر است ، اینکه همانطور که در دوره عرض کردم بنده تنها کسی نبودم که در مورد ترجمه ی بازیکاری نظر دادم و روا نیست که از دوست عزیزم مهدی فریمانی نام نبرم.

برات آرزوی موفقیت دارم.
جمشیدی

3+