خیلی جالب بود اصلا چنین چیزی رو نشنیده بودم ممنون …

Comment on Gamification یا بازیکاری چیست؟ by پشم سنگ.

خیلی جالب بود

اصلا چنین چیزی رو نشنیده بودم

ممنون

Recent Comments by پشم سنگ

وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنیم!
واقعا خنده داره ولی خدا نکنه که گرفتارش بشی چون اونوقته که چنان گریت بگیره که مثالشو تا به حال ندیده باشی

ممنون


3+