آموزش شبکه عصبی مصنوعی

سمینار مقدمه ای بر شبکه عصبی مصنوعی

سمینار مقدمه ای بر شبکه عصبی مصنوعی

مدتی هست که مشغول آماده کردن شرایط برای اضافه کردن بخشی به سایت با عنوان “شبکه عصبی مصنوعی” هستم. از اونجایی که موضوع پایان نامه من در حوزه شبکه عصبی مصنوعی هست، قرار توی این بخش، یک سری از تجربیاتم در رابطه با شبکه عصبی مصنوعی رو به اشتراک بگذارم. فایل powerpoint ای که در […]