دوری از مسائل ناراحت کننده

وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنیم!

وقتی از بالا به قضیه نگاه میکنیم!

وقتی توی بطن یه ماجرا هستی و داری برای پیشرفت امور مطابق هدفت تلاش میکنی، گاهی واقعا هدف اصلی فراموشت میشه…یعنی فراموش میکنی که اصلا برای چی میخواستی به اون هدف برسی… جمله ی خیلی گنگی بود، نه؟ بذار با یه مثال واردش بشم… مثلا (واقعا مثلا!) تصمیم گرفتی که از دوران جوانی زندگیت لذت ببری… خیلی […]