فرش هوشمند

یاس سبز-قسمت ۵+ویدیویی از نتیجه ۱۰ ماه کار

یاس سبز-قسمت ۵+ویدیویی از نتیجه ۱۰ ماه کار

امروز بعد از حدود ۱۰ ماه از ثبت رسمی شرکت یاس سبز و البته حدود ۱ سال تحقیقات، امکان سنجی و برنامه نویسی قبل از ثبت رسمی، به جایی رسیدیم که میشه بهش گفت “افزایش سطح فروش”.. همه کسب و کارها یک مدت زمانی رو برای رسیدن به بلوغ نیاز دارند. این زمان هم برای […]