نمایشگاه بین المللی

گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۹۵

گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۹۵

یک نمایشگاه آشنا، تقریبا برای همه کشور، به خصوص اهالی دانشگاه و دانشجوها! بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال با یک تغییر ملموس نسبت به دوره های گذشته برگزار شد و این تغییر بزرگ، تغییر مکان نمایشگاه از محل های عمومی همیشگی، مثل محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و مصلی […]