نیکوکاری

نیکی هنری نیست به امید تلافی..

نیکی هنری نیست به امید تلافی..

دوست ندارم اسمش رو ببرم، اما به دوست داشتن من نیست! من حتی دوست ندارم هیچ کجا و هیچ وقت ببینمش..اما همیشه هست! فقر رو میگم… نمیشه جامعه ای پیدا کرد که ازش خالی باشه. کم و زیاد داره، ولی موضوع هست و نیستش قابل بحث نیست. اما این قضیه وقتی خیلی ناراحت کننده تر میشه، که […]