چگونه شرکت بزنیم؟

صفر تا صد یاس سبز-قسمت ۱

صفر تا صد یاس سبز-قسمت ۱

همیشه یادتون باشه که هر خاطره ای رو، همون زمانی که اتفاق میافته بنویسید. وگرنه حجم مطالب انقدر زیاد و یارای حافظه ی شما انقدر کم میشه، که مثل همین لحظه ی من برای نوشتن جزئیات که هیچ! برای کلیات هم نیاز به یاری گرفتن از دیگران پیدا میکنید…و دیگه بماند که یاری گرفتن از […]